Ove internetske stranice uspostavio je EU kako bi se pomoglo nezadovoljnim potrošačima. Tu možete podnositi pritužbe u vezi s robom ili uslugom koju ste kupili na internetu te pronaći neutralnu treću stranu („tijelo za rješavanje sporova”) koja može rješavati spor. U nekim državama trgovci mogu podnijeti pritužbe protiv potrošača. Ako se to odnosi na vašu državu, moći ćete kao trgovac putem ovog sustava podnijeti pritužbu protiv potrošača.
Važno: sustavom se možete koristiti samo ako je riječ o pritužbi koja se odnosi na kupnju na internetu.

link: IRS