Naziv: PALACE HOTEL ZAGREB d.o.o
Adresa: Trg Josipa Jurja Strossmayera 10
Poštanski broj: 10000 Zagreb
Država: Hrvatska
OIB: 44597437664
MB: 3215245
Kontakt osoba: Đurđica Podgornik
Email: durdica.podgornik@palace.hr
Telefon: 00385 1 4899621
Transakcijski račun i naziv banke:
Banka: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.
Adresa banke: Jadranski trg 3a
Poštanski broj: 51000 Rijeka
Država: Hrvatska
IBAN: HR70 2402 0061 1006 5253 0
SWIFT ili BIC kod: ESBCHR22
Broj bankovnog računa: 2402006 1100652530